Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Over ons

Aandacht voor interculturalisatie

Kennis en ervaring beschikbaar stellen heeft tot de oprichting van de Unal Academy geleid. Het doel: meer aandacht voor interculturalisatie. De Unal Academy biedt (zorg)professionals een intercultureel kennisplatform waar je kennis kunt halen en delen over uiteenlopende onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn.

Krachtenbundeling met Unalzorg

Unal Academy en zorgaanbieder Unalzorg bundelen hun kennis over interculturalisatie en multiproblematiek bij (jong)volwassenen en de essentie van cultuursensitief werken binnen de zorg- en hulpverlening. Unal Academy maak die kennis vervolgens toegankelijk voor professionals, ouders, jongeren en organisaties. 

Ontwikkeling door verbinding

Onze hulpverlening, opleidingen en trainingen zijn gericht op de ontwikkeling, participatie en het samenbrengen van mensen. Zo verbinden wij Nederland. Verbinding is de kern van ons werk. Wij zijn actief in het opzetten van samenwerkingen, het stimuleren van innovatie en het stroomlijnen van beleid richting duurzame zorg- en hulpverlening. 

Interculturele vraagstukken

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond kampen vaak met andere vraagstukken dan cliënten met een westerse achtergrond. Interculturele kennis is noodzakelijk om deze vraagstukken op het gebied van gezondheid en maatschappij op te lossen. Daarom delen wij onze kennis en ervaring graag in de vorm van trainingen en opleidingen. Vanuit het werkveld staan wij in direct contact met deelnemers. 

Onze waarden

Multicultureel...

... en verbindend 

Het werk van Unalzorg en Unal Academy vindt plaats op basis van duurzame relaties en co-creaties. Door het bundelen van kennis en disciplines worden cliënten met een niet-westerse achtergrond op efficiënte wijze vanuit hun eigen kracht ondersteund. Tijdens onze trainingen leren professionals op een cultuursensitieve manier te werken. Zo dragen wij onze manier van werken over op deelnemers. Zij leren methodisch te denken en ook daadwerkelijk contact te maken met allochtone cliënten uit collectief georiënteerde culturen.

... en betrouwbaar

De kennis die Unal Academy deelt is gebaseerd op resultaten uit onderzoek, aangevuld met praktijk- en ervaringskennis. Voor het genuanceerde werk van professionals in de zorg- en hulpverlening is intercultureel inlevingsvermogen net zo essentieel als goede onderbouwing van kennis over kwetsbare cliënten binnen migrantengezinnen. Deze kennis stelt zorgprofessionals in staat om cliënten met een niet-westerse achtergrond vanuit hun eigen kracht te ondersteunen.