Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Aysel Disbudak: verbinding is de kern

Ontwikkeling door verbinding 

Het beste uit mensen halen is de missie van Unalzorg en Unal Academy. Als zorgaanbieder bundelt Unalzorg kennis en disciplines om de zelfredzaamheid van cliënten met een niet-westerse achtergrond op efficiente wijze vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen. Als opleidingsinstituut richten we ons op de interculturele ontwikkeling van zorg- en hulpverleners en stimuleren wij duurzame samenwerkingen en co-creaties. Verbinding is de kern van al ons werk.  

Hoe het allemaal begon

Aysel Disbudak is oprichter en directeur van Unalzorg en Unal Academy. Haar eigen persoonlijke geschiedenis ligt ten grondslag aan de oprichting van beide organisaties. 

Aysel: "Ik ben van Turks-Nederlandse afkomst, geboren in 1972 en opgegroeid in een gezin met vier kinderen. Mijn jongste broertje Unal is verstandelijk beperkt. Zijn naam is de naam van mijn zorginstelling geworden, opdat ik nooit vergeet waarom ik aan deze uitdaging ben begonnen. 

Als kind heb ik veel voor mijn broer Unal moeten zorgen. Dat kon niet op de manier die hij nodig had. Zoals alle kinderen met een verstandelijke beperking had hij veel structuur en liefde nodig. In 2004 hadden reguliere zorginstellingen nauwelijks een antwoord op de zorgvraag van mijn broer. Voor Unal en andere jonggehandicapten van Turkse of Marokkaanse afkomst goede zorg vinden, is dé grote drijfveer in mijn leven gebleven. Ik startte Unalzorg om deze doelgroep vraaggestuurde zorg te bieden. Zo ontwikkelde ik mijn visie dat je vanuit verbinding moet werken. Verbinding is nodig om de problemen van het individu te zien, te analyseren, te begrijpen en de hulp te kunnen bieden die nodig is."

Vanuit verschillende culturen bezien is verbinding hét instrument om knelpunten op te lossen; om te werken aan een samenleving waarin verschillen niet automatisch leiden tot ongelijkheid 


"Jaarlijks bereiken en helpen we honderden cliënten. We werken niet met wachtlijsten en ik kan oprecht zeggen dat wij zorg op maat leveren. De maatstaf hierbij is op de eerste plaats het leven van de cliënt en op de tweede plaats de zorg- en behandelmodellen en -methoden. Als je als zorgverlener leert om aan te sluiten bij de beleving en cultuur van cliënten, dan kun je zinvol en oplossingsgericht werken aan blijvende verbetering van hun leven.

Ik geloof er rotsvast in dat zorg op maat de enige weg naar succesvolle hulpverlening is. Zonder nodeloos lange routes en trajecten voor cliënten en professionals. Unalzorg heeft een volwaardige plek in zorgland verkregen, nu is het tijd om het geleerde door te geven en terug te geven aan de maatschappij. Ook in de opzet en uitvoering van Unal Academy is werken vanuit verbinding de rode draad." 

Ruim 30 jaar kennis en ervaring wil ik nu overdragen aan de samenleving via Unal Academy 


"Gaandeweg heb ik mijn ervaring met cliënten gebruikt om vervolgstappen te zetten: innovatie gaat door! Zo ontstond bijvoorbeeld een leer-werkopleiding en is mijn handboek over de zorg aan allochtone gehandicapten ontwikkeld. Vanuit mijn visie is een diagnostisch spel ontwikkeld met de naam ‘Huisje Thuisje’: een intercultureel vraag- en antwoordspel waarmee je een beeld krijgt van het leven van cliënten. De zorgprofessional verwerft dankzij het spel intercultureel inzicht. Daar wordt de zorgverlening beter van.

Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om een zorginstelling in Nederland op te zetten en te runnen. Nederland heeft een goed zorgstelsel, goede intenties en gereserveerde middelen zijn er in overvloed aanwezig. Maar theorie en praktijk lijken soms twee verschillende werelden. Bergen regels, wetgeving, beleid, eisen, criteria, normen, beleidsorganen, toezichthouders, inspecties et cetera. De regels veranderen continu en sluiten vaak niet goed aan op onze dagelijkse zorgpraktijk."

We lijken in dit prachtige, multiculturele en rechtvaardige land soms te vergeten hoe wij ons daadwerkelijk met elkaar kunnen verbinden 


Het zorgproces en methoden zijn belangrijk, maar het startpunt is de cliënt en zijn netwerk

"Unalzorg is ontstaan als een pioniersorganisatie en uitgegroeid tot een professionele organisatie. Onderweg is veel gebeurd. Wij zijn met uitgestoken hand de levens van veel cliënten binnengestapt en hebben hun leven weer deels verlaten als het beter ging. 

Het is verrijkend om af te wijken van gebaande (zorg-)paden en anders naar cliënten te kijken. Om open te staan voor andere meningen en soms met onorthodoxe methoden te werken. Dat levert veel succes op, maar kost tegelijkertijd ook veel kracht. 

Gelukkig kreeg ik in de loop der jaren ondersteuning vanuit verschillende hoeken en instanties. Mijn 'drang naar beter' werd opgemerkt. De prijzen die ik kreeg zie ik als een erkenning voor mijn visie en mijn drang tot verbetering van de zorg voor kwetsbare allochtone mensen in nood."

Unalzorg is opgericht voor migranten, omdat...
  • De mentale programmering van migranten is anders dan die van de gemiddelde Nederlander. Niet beter of slechter, maar anders! Iemands cultuur is bepalend voor de opvoeding. 
  • Normen en waarden kennen een andere inhoud en uitvoering; daaruit vloeit voort dat ook de beleving van een ziekte en de visie op een beperking bij migranten anders is. 
De prijzenkast van Aysel
  • 2001: Diversiteitsprijs gemeente Amsterdam. 
  • 2003: De AB Harrewijnprijs voor initiatieven aan de onderkant van de samenleving.
  • 2003: Diversiteitsprijs van de gemeente Amsterdam. 
  • 2004: Eerbetoon van de Marga Klompéstichting. 
  • 2005: De Zami-Award van migrantenvrouwen. 
  • 2006: Verkozen tot ‘allochtone zakenvrouw van het jaar’. 
  • 2008: De Agis Zorgverbeteraarsprijs. 
  • 2008: Prijs van de gemeente Karaman in Turkije voor de oprichting van een meisjeshuis, een tehuis waar meisjes in nood worden opgevangen en kunnen studeren.